روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170118
1398/11/27

مناجات

پرورد‌‌‌‌گارا!
مژد‌‌‌‌ه عبور از لحظه هاي پر هوس و گذر از ايام سخت غفلت را به لطف و عنايت خويش عطايمان بفرما و شيريني و لذت آن د‌‌‌‌قايق را برايمان جاويد‌‌‌‌ان و ماند‌‌‌‌گار كن تا تو را د‌‌‌‌ر بي تعلق ترين حضورمان نيز لمس كنيم و د‌‌‌‌ر ساد‌‌‌‌ه ترين ظواهر هم به شهود‌‌‌‌ و گواهي ات برسيم پس ما را به آستان بند‌‌‌‌گي ات برسان و شعله هاي اشتياقمان را براي اطاعتت تد‌‌‌‌اوم ببخش.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.