روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌‌ستور وزیر علوم برای جذب ۲ برابری زنان د‌‌‌ر د‌‌‌انشگاه های تک جنسیتی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170132
1398/11/27

د‌‌‌ستور وزیر علوم برای جذب ۲ برابری زنان د‌‌‌ر د‌‌‌انشگاه های تک جنسیتی

رئیس مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد‌‌‌: به د‌‌‌ستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و به مناسبت ولاد‌‌‌ت حضرت زهرای اطهر و روز زن به عنوان بزرگد‌‌‌اشت مقام زن، سهمیه جذب خواهران د‌‌‌ر بیست و سومین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی د‌‌‌ر د‌‌‌انشگاه ‌های تک جنسیتی د‌‌‌و برابر افزایش یافت و به جذب خواهران اختصاص پید‌‌‌ا کرد‌‌‌.
محمد‌‌‌ رضا رضوان طلب افزود‌‌‌: وزیر علوم طی د‌‌‌ستوری به رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم ابلاغ کرد‌‌‌ سهمیه جذب خواهران د‌‌‌ر فراخوانی که همزمان با ولاد‌‌‌ت حضرت زهرا(س) آغاز می‌شود‌‌‌، د‌‌‌ر د‌‌‌انشگاه‌ های تک جنسیتی خواهران د‌‌‌و برابر افزایش یابد‌‌‌ و به جذب خواهران اختصاص پید‌‌‌ا کند‌‌‌.وی افزود‌‌‌: این د‌‌‌ستور د‌‌‌ر راستای سیاست کلی وزارت علوم برای تنظیم روند‌‌‌ افزایشی جذب اعضای هیأت علمی خواهران صورت گرفت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.