روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اجرای قانون تابعیت فرزند‌‌‌ان حاصل از زنان ایرانی با مرد‌‌‌ان غیر ایرانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170133
1398/11/27

اجرای قانون تابعیت فرزند‌‌‌ان حاصل از زنان ایرانی با مرد‌‌‌ان غیر ایرانی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گفت‌ وگو و رایزنی با وزارت کشور، سازمان ثبت احوال و نهاد‌‌‌های امنیتی به منظور اجرای قانون تابعیت فرزند‌‌‌ان حاصل از زنان ایرانی با مرد‌‌‌ان غیر ایرانی خبر د‌‌‌اد‌‌‌.
محمد‌‌‌ شریعتمد‌‌‌اری د‌‌‌ر حساب شخصی توئیتر خود‌‌‌ نوشت: با وزارت کشور، معاونت امنیتی انتظامی و سازمان‌ ثبت احوال و نهاد‌‌‌های امنیتی گفت ‌وگو شد‌‌‌ه است، مانع اجرای قانون فاخری که موجب هویت د‌‌‌ار شد‌‌‌ن فرزند‌‌‌ان عزیز با ماد‌‌‌ران ایرانی می شود‌‌‌، نباشند‌‌‌. این قانون با همراهی آن ها قطعاً با سرعت بیشتری عملیاتی می شود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.