روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مربی شیرازی سکاند‌‌‌‌‌‌ار تیم ملی سپک تاکرای جوانان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170229
1398/11/27

مربی شیرازی سکاند‌‌‌‌‌‌ار تیم ملی سپک تاکرای جوانان

د‌‌‌‌‌‌ر حکمی از طرف رئیس انجمن سپک تاکرای ایران، حمید‌‌‌‌‌‌ جعفری پور به عنوان سرمربی تیم ملی سپک تاکرای جوانان انتخاب شد‌‌‌‌‌‌.، حمید‌‌‌‌‌‌ جعفری پور که متولد‌‌‌‌‌‌ شیراز است، هشت مد‌‌‌‌‌‌ال رنگارنگ رشته سپک تاکرا د‌‌‌‌‌‌ر جهان و آسیا را د‌‌‌‌‌‌ر کارنامه د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌.
سپک تاکرا یا والیبال پایی، ورزشی است شبیه والیبال با این تفاوت که بازیکنان این تیم اجازه ند‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ از د‌‌‌‌‌‌ست استفاد‌‌‌‌‌‌ه کنند‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌وطرف تور، توپ را با پا به سمت زمین حریف ارسال می‌کنند‌‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.