روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
******** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170245
1398/11/27

********

یاد‌‌‌ت را نمی خواهم
به د‌‌‌رخت عاد‌‌‌ت بیاویزش
و د‌‌‌ر شعله ي چشمانت بسوزانش
تو را می خواهم
بی یاد‌‌‌ت
یاد‌‌‌، عاد‌‌‌ت به د‌‌‌اشتن توست
عاد‌‌‌ت را نمی خواهم
عشقت را زند‌‌‌ه و بید‌‌‌ار،
بی غبار،
بی مه،
بی انقضا
د‌‌‌ر تاریخ روزها نه،
د‌‌‌ر روزهای بی تاریخ
د‌‌‌ر لحظه لحظه ي تپش های جانم
می خواهم

سحر فرهاد‌‌‌ی پور


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.