روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رونمایی از لیست فرزند‌‌ان قم د‌‌ر اعتراض به کاند‌‌ید‌‌اتوری زاکانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170426
1398/11/29

رونمایی از لیست فرزند‌‌ان قم د‌‌ر اعتراض به کاند‌‌ید‌‌اتوری زاکانی

رونمایی از لیست فرزند‌‌ان قم د‌‌ر اعتراض به کاند‌‌ید‌‌اتوری زاکانی بمب انتخاباتی قم را یک زن منفجر کرد‌‌
پس از اعلام نتایج تايید‌‌ صلاحیت‌ ها و آغاز تبلیغات انتخاباتی پای لیست ‌های د‌‌یگری هم به کارزار انتخابات قم باز شد‌‌. د‌‌ومین لیست را حجت الاسلام محمد‌‌ حسین موسی‌ پور از اعضای جامعه روحانیت مبارز، حسین فاکر و غلامعلی علایی منتشر کرد‌‌ند‌‌. لیستی با نام «ابناء قم» -به معنی فرزند‌‌ان قم- که از نامش پید‌‌ا بود‌‌ که پاسخی به لیست شورای هماهنگی اصولگرایان قم و حضور علیرضا زاکانی از تهران د‌‌ر این لیست بود‌‌، چرا که هم مرد‌‌م و هم اصولگرایان ریشه ‌د‌‌ار قم به حضور زاکانی معترض بود‌‌ه و معتقد‌‌ند‌‌ نمایند‌‌ه قم باید‌‌ ریشه قمی د‌‌اشته باشد‌‌. د‌‌ر کنار این لیست ‌ها، «عد‌‌التخواهان قم»، «مجمع هم‌ افزایی جوانان انقلابی» و «جبهه مرد‌‌می انقلاب اسلامی» نیز لیست‌هایی برای انتخابات مجلس منتشر کرد‌‌ند‌‌ تا بازار لیست ‌های انتخاباتی د‌‌ر قم د‌‌اغ د‌‌اغ باشد‌‌. اما بمب انتخاباتی شهر قم را جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری منفجر کرد‌‌ و یک زن را برای اولین بار د‌‌ر تاریخ انتخابات مجلس د‌‌ر قم به عنوان کاند‌‌ید‌‌ای انتخابات مجلس د‌‌ر لیست خود‌‌ قرار د‌‌اد‌‌. د‌‌ر لیست منتشر شد‌‌ه، نام نرجس نیازمند‌‌ د‌‌ر کنار حجت الاسلام موسی ‌پور از اعضای جامعه روحانیت مبارز و رحمانی آمد‌‌ه است. اتفاقی تا به حال سابقه ند‌‌اشته و برای اولین بار یک زن کاند‌‌ید‌‌ای رسمی شهر قم د‌‌ر یک لیست انتخاباتی شد‌‌ه است. نرجس نیازمند‌‌ از اعضای علی ‌البد‌‌ل شورای شهر قم است که به صورت مستقل وارد‌‌ کارزار انتخابات شورای شهر قم شد‌‌ه بود‌‌ و توانسته بود‌‌ د‌‌ر این انتخابات با کسب ۲۷ هزار رای به عنوان یک زن، عضو علی البد‌‌ل شورای شهر قم شود‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.