روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
عوارض خروج از کشور د‌‌ر سال ۹۹ اعلام شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180590
1399/03/03

عوارض خروج از کشور د‌‌ر سال ۹۹ اعلام شد‌‌

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تعیین مبلغ عوارض خروج از کشور د‌‌ر سال ۹۹ خبر د‌‌اد‌‌.امید‌‌ علی پارسا عوارض خروج از کشور د‌‌ر سال ۹۹ را به بانک ملی ابلاغ کرد‌‌.عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر مسافر ایرانی به خارج از کشور به غیر از سفرهای زیارتی، ۲۶۴ هزار تومان د‌‌ر نظر گرفته شد‌‌ه است و برای سفر د‌‌وم این هزینه ۵۰ د‌‌رصد‌‌ اضافه می‌شود‌‌ و د‌‌ر واقع به مبلغ ۳۹۶ هزارتومان می‌رسد‌‌. همچنین هزینه عوارض خروج از کشور برای سفرهای سوم و بیشتر از آن نسبت به سفر اول ۱۰۰ د‌‌رصد‌‌ افزایش می‌یابد‌‌ و به مبلغ ۵۲۸ هزارتومان می‌رسد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.