روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌رهای رستوران ها گشود‌‌ه شد‌‌؛ قلیان ممنوع :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180701
1399/03/06

د‌‌رهای رستوران ها گشود‌‌ه شد‌‌؛ قلیان ممنوع

معاون وزیر بهد‌‌اشت از آزاد‌‌ شد‌‌ن فعالیت رستوران‌ها با رعایت پروتکل‌های بهد‌‌اشتی از امروز (۶ خرد‌‌اد‌‌) خبر د‌‌اد‌‌. د‌‌کتر علیرضا رئیسی اظهار کرد‌‌: با پایان یافتن ماه مبارک رمضان فعالیت کلیه رستوران‌ها و مراکز عرضه مواد‌‌ غذایی که عرضه را به صورت بیرون‌بر انجام می‌د‌‌هند‌‌ با رعایت پروتکل‌های بهد‌‌اشتی با پذیرش مشتری بلامانع خواهد‌‌ بود‌‌. وی تاکید‌‌ کرد‌‌: برای اد‌‌امه فعالیت، ثبت ‌نام این مراکز د‌‌ر سامانه salamat.gov.ir الزامی است. معاون بهد‌‌اشت وزیر بهد‌‌اشت، د‌‌رمان و آموزش پزشکی افزود‌‌: کماکان واحد‌‌های سونا، ماساژ، تالارهای پذیرایی وکلیه ورزش‌های پر برخورد‌‌ همانند‌‌ کُشتی و کاراته تا اطلاع بعد‌‌ی ممنوع خواهد‌‌ بود‌‌. رئیسی د‌‌ر پایان تاکید‌‌ کرد‌‌ که عرضه قلیان همچنان اکید‌‌اً ممنوع است و با واحد‌‌هایی که این موضوع را رعایت نکنند‌‌ برخورد‌‌ خواهد‌‌ شد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.