روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رستوران ‌ها یکی از بدترین مکان ‌ها برای انتقال کرونا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 180792
1399/03/07

رستوران ‌ها یکی از بدترین مکان ‌ها برای انتقال کرونا

یک متخصص بیماری ‌های عفونی با تاکید بر این که ویروس کرونا حساب و کتاب خاصی ندارد و مردم باید موضوعات بهداشتی را در مراجعه به مشاغل پرخطر رعایت کنند، گفت: توصیه اصلی ما به مردم همچنان استفاده از ماسک است.
مینو محرز با تاکید بر این که کرونا هنوز تمام نشده و مردم هم نباید چنین تصوری داشته باشند، گفت: رستوران ‌ها یکی از بدترین مکان ‌ها برای انتقال ویروس کروناست، دقیقا نمی ‌دانم چه تدابیری اندیشیده شد که بازگشایی ‌ها صورت گرفت.وی در خصوص استفاده از دستکش در فضاهای عمومی نیز تاکید کرد: ویروس می ‌تواند از دستکش‌ ها عبور کند. علاوه بر آن ممکن است فرد با داشتن دستکش اعتماد به نفس کاذب پیدا کند در حالی که بدون داشتن دستکش بیشتر اقدام به شست ‌و شوی دستان خود می ‌کند.این متخصص عفونی ادامه داد: البته مشاغل هم حق دارند که خواهان بازگشایی‌ ها باشند اما مردم باید موضوعات بهداشتی را در مراجعه به مشاغل پرخطر رعایت کنند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.