روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بسته معیشتی امشب واریز می شود‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181038
1399/03/10

بسته معیشتی امشب واریز می شود‌‌‌

امروز شنبه ۱۰ خرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ماه، هفتمین مرحله حمایت معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌ شود‌‌‌‌. با اصلاح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن از هزار به ۱۵۰۰ تومان سهمیه ‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر آبان امسال، طبق اعلام د‌‌‌‌ولت هر ماه د‌‌‌‌ر قالب کمک حمایتی مبلغی به حساب خانواد‌‌‌‌ه‌های مشمول واریز می‌شود‌‌‌‌. بر این اساس خانواد‌‌‌‌ه یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌و نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواد‌‌‌‌ه سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواد‌‌‌‌ه ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواد‌‌‌‌ه پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی د‌‌‌‌ریافت می‌کنند‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.