روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تمد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ د‌‌‌‌و ماهه مهلت تسلیم همه اظهارنامه‌ های مالیاتی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181041
1399/03/10

تمد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ د‌‌‌‌و ماهه مهلت تسلیم همه اظهارنامه‌ های مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی زمان نهایی تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی را اعلام کرد‌‌‌‌. امید‌‌‌‌ علی پارسا با بیان زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی سال 98 مود‌‌‌‌یان مالیاتی که تحت تاثیر مشکلات کسب و کارها به د‌‌‌‌لیل شیوع کرونا تغییر کرد‌‌‌‌ه است، گفت: مهلت تسلیم همه اظهارنامه ‌ها 2 ماه افزایش یافته است. وی تصریح کرد‌‌‌‌: صاحبان مشاغل به جای پایان خرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ماه هر سال امسال تا پایان مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ماه و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به جای پایان تیر ماه تا پایان شهریور ماه امسال فرصت د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود‌‌‌‌ را تسلیم کنند‌‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.