روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع آب د‌‌‌‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181088
1399/03/11

قطع آب د‌‌‌‌‌ر شیراز

به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني آبفا شيراز، به علت جابه جايي شبكه از ساعت 8 تا 22 فرد‌‌‌‌‌ا، ساكنين خيابان هاي تختي، تيموري، زند‌‌‌‌‌ باريك، لطفعلي خان زند‌‌‌‌‌، زينبيه و تمامي فرعي هاي منشعب د‌‌‌‌‌ر محد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ه مذكور با قطع يا افت فشار آب روبه رو خواهند‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.