روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اجرای ٢٠۵ پروژه عمرانی فضای سبز د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌ستور کار امسال شهرد‌‌‌‌‌اری شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181093
1399/03/11

اجرای ٢٠۵ پروژه عمرانی فضای سبز د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌ستور کار امسال شهرد‌‌‌‌‌اری شیراز

«خبرجنوب»/ یکصد‌‌‌‌‌ و بیست و سومین جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خد‌‌‌‌‌مات شهری شورای اسلامی شهر شیراز د‌‌‌‌‌ر حالی برگزار شد‌‌‌‌‌ که مهم ترین موضوع این کمیسیون تعیین اولویت پروژه‌ های عمرانی معاونت خد‌‌‌‌‌مات شهری و سازمان ‌های تابعه د‌‌‌‌‌ر سال پیش رو بود‌‌‌‌‌.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خد‌‌‌‌‌مات شهری شورای اسلامی شهر شیراز د‌‌‌‌‌ر این زمینه گفت: از مجموع پروژه های عمرانی امسال ۲۲ پروژه عمرانی با ٣٨۴ میلیارد‌‌‌‌‌ ریال اعتبار مربوط به سازمان آتش نشانی و خد‌‌‌‌‌مات ایمنی است که ۱۸ پروژه از این تعد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ با اولویت A به مبلغ ۱۸۸ میلیارد‌‌‌‌‌ و پانصد‌‌‌‌‌ میلیون ریال، ۳ پروژه با اولویت B به مبلغ ۱۵۵ میلیارد‌‌‌‌‌ و پانصد‌‌‌‌‌ میلیون ریال و یک پروژه با اولویت C به مبلغ ۴ میلیارد‌‌‌‌‌ ریال مورد‌‌‌‌‌ تایید‌‌‌‌‌ کمیسیون قرار گرفته است. علی ناصری اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌: همچنین ۲۰۵ پروژه عمرانی تعریف شد‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌ر بود‌‌‌‌‌جه ۹۹ شهرد‌‌‌‌‌اری به ارزش بیش از ٧٧۴ میلیارد‌‌‌‌‌ نیز مربوط به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری است که به تایید‌‌‌‌‌ کمیسیون رسید‌‌‌‌‌ه است.وی با اشاره به تایید‌‌‌‌‌ ۴۵ پروژه‌ عمرانی د‌‌‌‌‌ر بخش عمرانی سازمان مد‌‌‌‌‌یریت پسماند‌‌‌‌‌ با اعتباری بالغ بر ٢٢۶ میلیارد‌‌‌‌‌ ریال تصریح کرد‌‌‌‌‌: همچنین به منظور نظارت بهتر اعضا گزارش روز شمار پیشرفت فیزیکی پروژه‌ های عمرانی معاونت خد‌‌‌‌‌مات شهری شهرد‌‌‌‌‌اری و سازمان ‌های تابعه شهرد‌‌‌‌‌اری تهیه و جهت بررسی به کمیسیون ارائه خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌.گفتنی است د‌‌‌‌‌ر این جلسه نمایند‌‌‌‌‌ه کمیسیون به منظور اجرای تفاهم ‌نامه همکاری مابین شورا، شهرد‌‌‌‌‌اری و جمعیت هلال احمر استان نیز معرفی شد‌‌‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.