روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وزیر بهداشت: ایران یکی از پیشتازان جهانی مقابله با کرونا شناخته شد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181120
1399/03/11

وزیر بهداشت: ایران یکی از پیشتازان جهانی مقابله با کرونا شناخته شد

وزیر بهداشت با بیان این که در کشور کمبود تخت بیمارستانی نداریم، گفت: در زمینه ساخت داروهای جدید، واکسن و تجهیزات پزشکی از هیچ‌جای دنیا عقب نیستیم.
دکتر سعید نمکی اظهار کرد: علی‌رغم همه سختی‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم و محدودیت‌های اقتصادی و تجهیزاتی که بر ما روا داشتند، وضعیت ما در مقابله با کرونا به‌گونه‌ای است که یکی از پیشتازان جهان در مقابله با کرونا هستیم و امروز دنیا از کار ما به عنوان یک الگوی موفق جهانی استناد می‌کند. وی افزود: چند روز پیش NHS انگلیس پذیرفت که غربالگری ما یکی از موفق‌ترین شیوه ‌هایی است که می‌ تواند به‌کار بگیرد. نمکی ادامه داد: توانسته‌ایم بیماری را در بسیاری از استان‌ها به سطح مهار برسانیم؛ در برخی استان‌ها خیزهای جدیدی داریم که همکاران به وزیر بهداشت افزود: در طول 60 روز از یک واردکننده تجهیزات پزشکی به یک صادرکننده تبدیل شدیم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.