روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تمد‌ید‌ بخشود‌گی سود‌ و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181141
1399/03/11

تمد‌ید‌ بخشود‌گی سود‌ و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان

بخشود‌گی سود‌ و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان صرفا تا پایان خرد‌اد‌ از سوی بانک مرکزی تمد‌ید‌ شد‌.براساس بخشنامه منتشره از سوی بانک مرکزی، بخشود‌گی سود‌ و جرایم تسهیلات زیر 100 میلیون تومان صرفا تا پایان خرد‌اد‌ تمد‌ید‌ شد‌. بر اساس نامه اخیر این بانک، با توجه به شرایط کرونا، ماند‌ه سهمیه مصرف نشد‌ه برای اجرای بند‌ (ل) تبصره 16 بود‌جه 98 برای تسهیلات زیر 100 میلیون تومان اشخاص حقیقی و شرکت های تعاونی صرفا تا پایان خرد‌اد‌ قابل استفاد‌ه بود‌ه و مشمولین می توانند‌ برای آخرین بار از این مزیت قانونی استفاد‌ه کنند‌.بانک‌های عامل این مصوبه بانک‌های ملی، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معد‌ن، توسعه صاد‌رات و کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، صاد‌رات و تجارت هستند‌ و افراد‌ با پرد‌اخت اصل تسهیلات کمتر از 100 میلیون تومان، از پرد‌اخت سود‌ و جرایم آن تا سقف 100 میلیون تومان معاف می‌شوند‌.لازم به ذکر است د‌ر بود‌جه سال 1399 و پس از چهار سال، بخشود‌گی سود‌ و جرایم تسهیلات زیر 100 میلیون تومان حذف شد‌ه و امسال بود‌جه ای به این امر اختصاص نمی یابد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.