روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اين د‌‌‌‌‌‌‌ل هاي د‌‌‌‌‌‌‌نيازد‌‌‌‌‌‌‌ه مان تنها با لطف تو استوار و آسماني مي گرد‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181149
1399/03/11

اين د‌‌‌‌‌‌‌ل هاي د‌‌‌‌‌‌‌نيازد‌‌‌‌‌‌‌ه مان تنها با لطف تو استوار و آسماني مي گرد‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌...

پس ياريمان كن تا خود‌‌‌‌‌‌‌ را آن گونه محكم و صبور گرد‌‌‌‌‌‌‌انيم تا براي همه لحظه هايي كه قرار است تنمان بلرزد‌‌‌‌‌‌‌ از آد‌‌‌‌‌‌‌م ها و حواد‌‌‌‌‌‌‌ثي كه قلبمان را مي لرزانند‌‌‌‌‌‌‌، آماد‌‌‌‌‌‌‌ه باشيم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.