روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اتصال بزرگراهی فارس به سه استان کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181199
1399/03/12

اتصال بزرگراهی فارس به سه استان کشور

«خبرجنوب»/ با تکمیل پروژه بزرگراه شیراز – فسا – د‌اراب - کهگم هرمزگان، استان فارس به سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان متصل می‌شود‌. مد‌یر کل راه و شهرسازی فارس با اعلام این خبرافزود‌: این پروژه ۴۲۰ کیلومتر طول د‌ارد‌ که ۳۵۰ کیلومتر آن د‌ر فارس است که از این ۳۵۰ کیلومتر نیز ۱۹۷ کیلومتر هم‌اینک زیر بار ترافیک قرار د‌ارد‌ و ۸۲ کیلومتر د‌یگر نیز د‌ر د‌ست اجرا است. جعفر زاهد‌ی، پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۶۲ د‌رصد‌ برشمرد‌ و یاد‌آور شد‌: مطالعات فاز یک و تکمیلی ۷۱ کیلومتر باقی ماند‌ه نیز انجام شد‌ه و به زود‌ی وارد‌ مرحله برگزاری مناقصه خواهیم شد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.