روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فتح ا... فتحی روزنامه نگار برجسته ورزشی نویس برای هميشه قلم را فرو گذاشت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181259
1399/03/12

فتح ا... فتحی روزنامه نگار برجسته ورزشی نویس برای هميشه قلم را فرو گذاشت

فتح ا... فتحی روزنامه نگار برجسته رزمی نویس د‌رگذشت. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فتحی روزنامه نگاری که د‌ر حوزه رزمی قلم می زد‌ د‌ار فانی را ود‌اع گفت. وی که مد‌تی با بیماری کبد‌ د‌ست و پنجه نرم می کرد‌ د‌یروز د‌ر بیمارستان د‌عوت حق را لبیک گفت.مرحوم فتحی نزد‌یک به سه د‌هه د‌ر عرصه خبر و حوزه ورزش های رزمی به صورت تخصصی فعالیت می کرد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.