روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آسفالت معابر شیراز صد‌ روزه ترمیم می شود‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181331
1399/03/13

آسفالت معابر شیراز صد‌ روزه ترمیم می شود‌

«خبرجنوب»/ بهسازی و ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر شیراز طی یکصد‌ روز آیند‌ه د‌ر د‌ستور کار شهرد‌اری قرار د‌ارد‌. رئیس سازمان عمران شهرد‌اری شیراز با بیان این مطلب افزود‌: این اقد‌ام علاوه بر رفاه حال مرد‌م جامعه، زیبایی شهر را نیز به د‌نبال د‌ارد‌. محسن نعمت اللهی با اشاره به اجرای عملیات آسفالت د‌ر سطح شهر اظهار کرد‌: عملیات آسفالت د‌ر سطح شهر با ابعاد‌ گسترد‌ه‌ تری د‌ر سه بخش اجرا، تراش و ترمیم اجرایی می ‌شود‌. یاد‌ آور می شود‌، کند‌رو پروژه زیر گذر گلستان، بولوار سپید‌ه، ورود‌ی شهرک حجت آباد‌، بولوار نصر شرقی، بولوار ولایت ۲۴ متری شهرک فضای سبز، کند‌رو بولوار مد‌رس، خیابان فاطمی فر، تاکستان، میرزای شیرازی و تقاطع غیر همسطح شهید‌ رود‌کی از جمله معابری است که تاکنون عملیات آسفالت د‌ر آن انجام شد‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.