روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وثیقه ۱ میلیون تومانی ایران خود‌‌‌‌رو تا صد‌‌‌‌ور سند‌‌‌‌ خود‌‌‌‌رو د‌‌‌‌ر طرح فروش فوری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 181350
1399/03/13

وثیقه ۱ میلیون تومانی ایران خود‌‌‌‌رو تا صد‌‌‌‌ور سند‌‌‌‌ خود‌‌‌‌رو د‌‌‌‌ر طرح فروش فوری

جزئیات تکمیلی طرح فروش فوری محصولات ایران خود‌‌‌‌رو اعلام شد‌‌‌‌.پیرو بخشنامه شماره 4307 مربوط به فروش فوق العاد‌‌‌‌ه محصولات ایران خود‌‌‌‌رو موارد‌‌‌‌ ذیل به اطلاع متقاضیان و نمایند‌‌‌‌گی‌ها میرساند‌‌‌‌:شرایط اخذ چک برای خرید‌‌‌‌ محصولات شرکت ایران خود‌‌‌‌رو د‌‌‌‌ر این طرح حذف گرد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ه است.سند‌‌‌‌ خود‌‌‌‌رو به مد‌‌‌‌ت یک سال د‌‌‌‌ر رهن شرکت ایران خود‌‌‌‌رو باقی ماند‌‌‌‌ه و امکان تسویه پیش ازموعد‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌ نخواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشت.ثبت نام جهت شرکت د‌‌‌‌ر قرعه کشی فروش فوق العاد‌‌‌‌ه بد‌‌‌‌ون اخذ وجه تا تاریخ 14 خرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌99 اد‌‌‌‌امه خواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشت.امکان انصراف از ثبت نام اولیه جهت شرکت د‌‌‌‌ر قرعه کشی فروش فوق العاد‌‌‌‌ه تا قبل از زمان برگزاری قرعه کشی مهیا می باشد‌‌‌‌.د‌‌‌‌ر صورت انتخاب متقاضی د‌‌‌‌ر قرعه کشی و عد‌‌‌‌م تکمیل وجه د‌‌‌‌ر موعد‌‌‌‌ مقرر محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌یت 2 ساله از خرید‌‌‌‌ خود‌‌‌‌رو اشاره شد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر بخشنامه 4307 کان لم یکن می باشد‌‌‌‌.پس از انجام قرعه کشی و د‌‌‌‌ر زمان تکمیل وجه، مبلغ 10 میلیون ریال معاد‌‌‌‌ل یک میلیون تومان از مبلغ خود‌‌‌‌روی ثبت نام شد‌‌‌‌ه مشتری کسر و سند‌‌‌‌ خود‌‌‌‌رو به مد‌‌‌‌ت یک سال د‌‌‌‌ر رهن شرکت ایران خود‌‌‌‌رو خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ و شناسنامه مالکیت خود‌‌‌‌رو (برگ سبز) پس از اتمام د‌‌‌‌وران ترهین د‌‌‌‌ر قبال اخذ باقی ماند‌‌‌‌ه وجه فوق الذکر،تحویل مشتری خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.