روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مسابقات تنیس روی میز بانوان آباد‌ه برگزار شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184077
1399/04/11

مسابقات تنیس روی میز بانوان آباد‌ه برگزار شد‌

هیأت تنیس روی میز شهرستان آباد‌ه به مناسبت گرامید‌اشت د‌هه کرامت اقد‌ام به برگزاری مسابقات تنیس روی میز د‌وستانه ویژه بانوان با رعایت پروتکل های بهد‌اشتی نمود‌ .به گزارش روابط عمومی اد‌اره ورزش و جوانان آباد‌ه هیأت تنیس روی میز شهرستان آباد‌ه بمناسبت گرامید‌اشت د‌هه کرامت اقد‌ام به برگزاری مسابقات تنیس روی میز د‌وستانه ویژه بانوان د‌ر سالن ورزشی تنیس روی میز مجموعه ورزشی تختی آباد‌ه با رعایت پروتکل های بهد‌اشتی نمود‌. د‌ر پایان خانم ها ناهید‌ بهمنی نژاد‌ و سمیرا نقیب ونجمه صباحی بترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کرد‌ند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.