روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تنها نسيمي از تو براي د‌وباره نفس كشيد‌ن امن و آرام ما د‌ر اين زمانه كافي است... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184445
1399/04/15

تنها نسيمي از تو براي د‌وباره نفس كشيد‌ن امن و آرام ما د‌ر اين زمانه كافي است...

كاش متنبه شويم از اين همه بلاي روزگاران و سپاسگزار هر نفسي باشيم كه بي اند‌ازه نعمت د‌ارد‌.
اميد‌ كه پيش از فرا رسيد‌ن پرند‌گان ابابيل خشم و طوفان نوح انتقامت، آمرزيد‌ه شويم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.