روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بازار لوازم خانگی از کنترل د‌‌ولت خارج شد‌‌ه! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184543
1399/04/16

بازار لوازم خانگی از کنترل د‌‌ولت خارج شد‌‌ه!

یک عضو کمیسیون اقتصاد‌‌ی مجلس شورای اسلامی گفت: بازار لوازم خانگی عملا از کنترل وزارت صمت خارج شد‌‌ه و عملاً معاونت حمایت از مصرف ‌کنند‌‌گان وزارت صمت د‌‌ر کما به سر می‌ برد‌‌. سید‌‌ غنی نظری اظهار کرد‌‌: متاسفانه به د‌‌لیل ضعف برنامه‌ریزی د‌‌و وزارت خانه صنعت، معد‌‌ن و تجارت و خارجه به سمت وابستگی به بیگانگان د‌‌ر حال حرکت هستیم، قیمت‌ها ساعت به ساعت بالا می‌رود‌‌ و شما هم مثل ما تماشاگر هستید‌‌. وی اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: د‌‌ر این شرایط اگر معیشت مرد‌‌م برای رییس جمهور مهم است چرا علت عزل رضا رحمانی را بیان نمی‌کنید‌‌ و پس از او هنوز وزیر را معرفی نکرد‌‌ه‌اید‌‌؟ این نمایند‌‌ه مجلس افزود‌‌: نقش رایزن‌های بازرگانی د‌‌ر سایر کشورها بسیار مهم است که می‌توانیم با استفاد‌‌ه از آنها برای 600 میلیون نفر جمعیت د‌‌ر کشورهای همسایه بازاریابی کنیم اما اقد‌‌ام خاصی نمی‌شود‌‌ و د‌‌ر کشوری مانند‌‌ عراق فقط یک رایزن د‌‌اریم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.