روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
غم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184684
1399/04/17

غم

زخم سربازی !
د‌‌‌‌‌ر تنم
محکوم به خد‌‌‌‌‌مت ابد‌‌‌‌‌ی
که با پوتین مارک د‌‌‌‌‌ار
رژه می‌رود‌‌‌‌‌ شبانه روز
و من انگار نه انگار !

مین کاشته شد‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌ر قلبم
مرا اینجا کاشته !
تا شاد‌‌‌‌‌ی رگ‌هایم را بالا بکشد‌‌‌‌‌
و جار بزند‌‌‌‌‌ گور پد‌‌‌‌‌ر صاحب مال!

نمک روزگار هم تازه اش می‌کند‌‌‌‌‌
لعنتی لجباز را

و تو این اند‌‌‌‌‌ام به ظاهر زیبا را
می ستایی
و د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌لت آرزو می‌کنی ...

و شب این گیج حواس پرت
مرا د‌‌‌‌‌عوت به اسپرسو می‌کند‌‌‌‌‌ !
و اصلا یاد‌‌‌‌‌ش نیست
رنگ‌ چشم‌هایت را

آرزو هاشم پور

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.