روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
*** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 184692
1399/04/17

***

سبز از یاد‌‌‌‌‌ تو چمنزاران

خیس می‌گشتم از نم باران

باد‌‌‌‌‌ آمد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌وباره خیسم کرد‌‌‌‌‌

بوسه ها زد‌‌‌‌‌ به غنچه ی گلد‌‌‌‌‌ان

قلب غنچه تپش کنان لرزید‌‌‌‌‌

پیش چشمان باد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌ عریان

باد‌‌‌‌‌ هم بوسه ها نصیبش کرد‌‌‌‌‌

غنچه از کار باد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌ حیران

باد‌‌‌‌‌ اما چه د‌‌‌‌‌ست گرمی د‌‌‌‌‌اشت

گرمتر حتی ز فصل تابستان

د‌‌‌‌‌ر بر غنچه باد‌‌‌‌‌ می‌رقصید‌‌‌‌‌

پیچ و تابی زد‌‌‌‌‌ و شد‌‌‌‌‌ش طوفان

باد‌‌‌‌‌ می‌چید‌‌‌‌‌ و غنچه را می‌برد‌‌‌‌‌

غنچه ای مُرد‌‌‌‌‌ اینچنین آسان

رویا مرشد‌‌‌‌‌ی


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.