روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سامانه نظارت برفرآیند ثبت نام دانش آموزان راه اندازی شد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 185373
1399/04/25

سامانه نظارت برفرآیند ثبت نام دانش آموزان راه اندازی شد

بهمن پگاه راد- «خبرجنوب»/ رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش ‌و پرورش فارس گفت: به ‌منظور نظارت اولیای دانش آموزان بر فرآیند ثبت ‌نام، سامانه نظارت همگانی بر فرآیند ثبت ‌نام راه ‌اندازی شد.سعید مهبودی افزود: این سامانه با هدف مدیریت، نظارت و ارزشیابی ، افزایش اعتماد عمومی و همچنین جلب مشارکت اولیا در فرآیند ثبت‌ نام فعال ‌شده است.رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌ و پرورش فارس افزود: بر اساس دستورالعمل‌های ارسالی به ادارات آموزش‌وپرورش در سراسر کشور،در این فرایند یکی از اولیا منتخب عضو انجمن اولیا و مربیان در تمامی مدارس دولتی و غیردولتی، به‌ صورت داوطلبانه و افتخاری بر فرایند ثبت‌نام نظارت می‌ نماید.وی گفت: اولیای ناظر نیز با تکمیل نمون برگ نظارتی و ارسال آن به کارشناسی ارزیابی عملکرد ادارات ، تا پایان فصل ثبت‌نام، ابتدای مهر در این امر فعالیت می‌کنند و کارشناسان ارزیابی عملکرد ادارات نیز موظف به ثبت فرم یادشده در سامانه نظارت می‌باشند.مهبودی در ادامه گفت: همچنین تمامی اولیای دانش آموزان نیز می ‌توانند با ورود به سامانه پاسخگویی به شکایات آموزش ‌و پرورش به آدرس http://shekayat.medu.ir/ و استفاده از لینک نظارت همگانی بر فرآیند ثبت ‌نام، نظر خود را در مورد نحوه ثبت‌ نام در این سایت اعلام نمانید.وی تأکید کرد: لازم است مدیران مدارس و مسئولان ادارات، آدرس سایت مذکور را در دید عموم قرار دهند.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.