روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کرونا درآمد موزه‌ها را تا 90 درصد کاهش داد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187263
1399/05/13

کرونا درآمد موزه‌ها را تا 90 درصد کاهش داد

مدیر کل امور موزه‌های کشور با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی درآمد موزه‌ها به دلیل تعطیلی‌های پیاپی که شیوع ویروس کرونا مسبب آن است، گفت: ایجاد امکان بازدید آنلاین از موزه‌های مهم کشور می‌تواند بخشی از این خسارت‌ها را جبران کند.
محمدرضا کارگر بیان کرد: حدود ۶ ماه است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرمز شدن وضعیت شهرها و استان‌های مختلف با تعطیلی موزه‌ها روبرو هستیم. عدم فعالیت موزه‌ها در روزهایی که به عنوان روزهای پربازدید و پر مسافر محسوب می‌شوند، خسارت‌های هنگفتی را متوجه درآمد موزه‌ها کرده است چرا که هیچ بازدید کننده‌ای ندارند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.