روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کسی دل و دماغ خنده نداشت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187283
1399/05/13

کسی دل و دماغ خنده نداشت

دست و پنجه نرم کردن مرگبار مردم با ویروس کرونا، استقبال بی رمق مخاطبان از برنامه های تفریحی و از همه بدتر نامناسب بودن وضعیت درآمدزایی مردم، همه دست به دست هم داد تا تصمیم حسن ریوندی برای برگزاری جنگ خنده را با انتقادات شدید همراه کند .
حالا خبر می رسد که این جنگ خنده لغو و بلیط ها نیز برگردانده شده است.
قرار بود کنسرت خنده حسن ریوندی ۱۶ مرداد در سالن وزارت کشور از ساعت ۲۲ برگزار شود. قیمت در نظر گرفته شده برای بلیط این کنسرت بسته به جای صندلی های از ۴۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بود.
/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.