روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بازی بانک مرکزی با نرخ ارز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187288
1399/05/13

بازی بانک مرکزی با نرخ ارز

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و اقتصاددان طی یادداشتی در روزنامه آرمان ملی ‏نوشت: با توجه به وضعیتی که در بازار ارز شکل گرفته و ما در فاصله دو هفته اخیر شاهد هستیم دلاری که در کانال ۲۶هزار ‏تومان قرار داشت با ریزشی ۶هزار تومانی به نرخ ۲۰هزار تومان رسید و دوباره تا نزدیک ۲۴هزار تومان بازگشته است می‌تواند ‏هر اتفاقی را به دنبال داشته باشد. این رفتار‌های بانک مرکزی بسیار پرریسک است. چون این وضعیت می‌تواند بستر را برای ‏وقوع برخی مسائل و تحولات اجتماعی و خیزش‌های جامعه فراهم آورد. ‏ به دیگر معنا، وضعیت کنونی اقتصادی کشور به یک نقطه بحرانی رسیده است. حال چرا بانک مرکزی و دیگر مسئولان با ‏اشراف بر این مسائل و التهابات کنونی به دنبال این رفتار‌های پرریسک هستند باید از آن‌ها سوال کرد؟! چون از نگاه من مسائل ‏اقتصادی و معیشتی داخلی کشور اکنون به پارامتر بسیار مهم‌تری از مسائل دیپلماتیک و تنش‌های سیاسی بدل شده است که می‌تواند ‏از سوی آمریکا برای پیگیری برخی منافع و اهدافش مورد سوءاستفاده قرار گیرد. اتفاقا با توجه به همین شرایط است که شاید ‏واشنگتن بخواهد از این طریق به دنبال پیگیری برخی مسائل خود قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری باشد.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.