روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نداشتن خواب کافی احساسات مثبت را خنثی می کند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187447
1399/05/15

نداشتن خواب کافی احساسات مثبت را خنثی می کند

کمبود خواب ممکن است بر سلامت عاطفی فرد تأثیر بگذارد. کم شدن خواب شب، دلیل شناخته شده ای از مشکلات شناختی و عاطفی و ایجاد مشکلات بیشتربرای افراد است. کمبود خواب در دوره های طولانی تر با سلامت روحی و جسمی بدتری همراه است. در واقع دیر خوابیدن در محل کار یا شب های مدرسه می تواند توانایی افراد را در مدیریت استرس و وقایع منفی زندگی مختل کند. کم شدن احساسات مثبت تأثیر عمده ای بر سلامت روان دارد و خواب کم تقریباً در همه تشخیص‌های سلامت روان گنجانده شده است.کمبود خواب ممکن است پیامدهای مهمی برای عملکرد روزمره و کیفیت زندگی، مانند تعامل اجتماعی، کارآیی کار و ایمنی ترافیک، به ویژه در اوایل صبح داشته باشد. تحقیقات قبلی حاکی از آن است که زنان ممکن است نسبت به مردان در برابر اثرات کمبود خواب آسیب پذیرتر باشند و ممکن است با کم خوابی مشکلات بیشتری را تجربه کنند.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.