روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
۲۰ انبار و فروشگاه بزرگ مواد غذایی نجف در آتش سوخت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187552
1399/05/16

۲۰ انبار و فروشگاه بزرگ مواد غذایی نجف در آتش سوخت

پایگاه «المعلومه» از وقوع آتش ‌سوزی گسترده در ۲۰ انبار مواد غذایی در نجف اشرف خبر داد. گروه‌های آتش نشانی در حال خاموش کردن آتش‌سوزی گسترده‌ای هستند که در بیش از ۲۰ انبار مواد غذایی در محله القدس در مرکز نجف اشرف شعله‌ور شده است.
هیچ گونه تلفات انسانی گزارش نشده، اما خسارت مادی بسیار گسترده است. گفتني است بنا بر روايت برخي شاهدان اتصال برق دليل وقوع اين حادثه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.