روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
عدم تایید تاثیر نیش زنبور عسل بر درمان کرونا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187696
1399/05/19

عدم تایید تاثیر نیش زنبور عسل بر درمان کرونا

انستیتو پاستور ایران با صدور اطلاعیه ‌ای اعلام کرد که تاثیر نیش زنبور عسل بر درمان کرونا تایید نشده است. اخیراً فردی به نام عظیم اکبرزاده خیاوی کلیپی را در خصوص تاثیر نیش زنبور عسل بر درمان بیماری های مختلف از جمله ویروس کرونا در شبکه های مجازی منتشر و وابستگی علمی خود را با انستیتو پاستور ایران اعلام کرد. این فرد عضو هیأت علمی بازنشسته این انستیتو بوده و ادعاهای صورت گرفته در این ارتباط، در انستیتو پاستور ایران بررسی شده و مورد تایید قرار نگرفته است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.