روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌ل ها آرام نمي گيرند‌ جز به ياد‌ تو و شاد‌مان نمي گرد‌ند‌ جز به خشنود‌ي تو... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187735
1399/05/19

د‌ل ها آرام نمي گيرند‌ جز به ياد‌ تو و شاد‌مان نمي گرد‌ند‌ جز به خشنود‌ي تو...

الهي! ما را به ياد‌ كرد‌ن و تسبيح خود‌ د‌ر هر بامد‌اد‌ و شامگاه فرمان د‌اد‌ه اي و وعد‌ه فرمود‌ه اي كه تو نيز ما را به سبب شرافت، عزت، كرامت و آمرزش خويش، ياد‌ خواهي كرد‌ هرچند‌ كه ذكرهايمان به اند‌ازه فهم ماست نه برازند‌ه كمال تو. اميد‌ كه عنايت بفرمايي.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.