روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آغاز پایان صفویه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187740
1399/05/19

آغاز پایان صفویه

روزنامه اعتماد نوشت: «بزرگ‌ترین فرزند شاه سلیمان بود و از این‌ رو گزینه طبیعی و مشروع جانشینی پدرش شناخته می‌شد. نامش سلطان‌ حسین و زمان مرگ پدر ۲۶ ساله بود. به دل‌رحمی و مهربانی شهرت داشت، کمی تنبل و ترسو و ساده‌لوح بود و بسیار بیشتر از مردم عادی جامعه‌اش خرافات عوامانه را باور می‌کرد. در حرمسرا رشد کرد و زمانی که به تخت شاهی نشست چیزی از مسائل کشور نمی‌دانست، هیچ تجربه‌ای در امور سیاسی و نظامی نداشت و حتی جغرافیای ایران را درست نمی‌شناخت. برادری داشت به نام عباس که ۳ سال از او کوچک‌تر بود و گویا نشانه‌های لیاقت و شجاعت در او دیده می‌شد و حتی شاه سلیمان در بستر مرگ به گروهی از درباریانش گفته بود: «اگر طالب صلح و آرامشید، سلطان‌حسین میرزا را به سلطنت‌ بردارید و اگر می‌خواهید کشور ترقی کند و توسعه یابد، عباس میرزا را به جای او انتخاب کنید.» اما خانواده سلطنتی و بیشتر مردان دولت و دربار روی جانشینی سلطان‌ حسین که مردی رام و مطیع بود، توافق کردند و تابستان ۱۰۷۳ خورشیدی در چنین روزی او را به تخت سلطنت نشاندند.در اصفهان و چند شهر بزرگ کشور مراسم‌هایی برپا شد و فقیر و غنی، آغاز پادشاهی سلطان‌ حسین را جشن گرفتند اما دوره فرمانروایی او به معنی واقعی کلمه هم برای خود خاندان صفوی و هم برای کشور ما ایران دوره‌ای فاجعه‌بار بود. البته در اصفهان اوضاع عادی به نظر می‌رسید اما در ایالت‌های دور و نزدیک، بحران مثل سرطانی بدخیم رشد می‌کرد

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.