روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
یک ماه زودتر آمده بود و هیچ کس خبرنداشت! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187815
1399/05/20

یک ماه زودتر آمده بود و هیچ کس خبرنداشت!

رئیس مرکز تحقیقات بیماری ‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور گفت: امروز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت کشور آلودگی به کرونا را تجربه کرده ‌اند.احسان مصطفوی با بیان این که کووید ۱۹ بیماری با تظاهرات تنفسی است که اواخر دسامبر ۲۰۱۹ توسط چین به دنیا معرفی شد، تصریح کرد: مقالاتی که بعدتر منتشر شد، نشان داد که این ویروس ماه ‌ها زودتر در چین و کشورهای دیگر در حال گسترش بوده است.وی گفت: اولین موارد ابتلا به بیماری در ایران در ۳۰ بهمن ماه در قم اعلام شد. مسلم است که هنگامی که بیماری با مرگ شناسایی می ‌شود؛ یعنی در شناسایی آن تاخیر وجود داشته است و اگر دوره زمانی ابتلا و مرگ را حدود سه هفته در نظر بگیریم، یعنی گردش ویروس در قم و هم زمان در برخی استان ‌های دیگر حدود یک ماه قبل ‌تر از شناسایی رسمی ورود آن به کشور وجود داشته است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.