روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خریداران املاک طاغوتیان چه کسانی هستند؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187943
1399/05/21

خریداران املاک طاغوتیان چه کسانی هستند؟

مشاور رئیس جمهور با تأکید بر این که سال‌ هاست که بنیاد مستضعفان فروشنده املاک «طاغوتیان» است، این پرسش را مطرح کرد که خریداران دوره جدید چه کسانی هستند؟
حسام الدین آشنا در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‏‏سال ‌هاست که بنیاد مستضعفان فروشنده املاک «طاغوتیان» است اما در این سال‌ ها خریداران املاک «مستضعفان» چه کسانی بوده‌ اند؟ خصوصی ها؟ دولتی ها؟ خصولتی ‌ها؟ مستضعفان؟ مستکبران؟ خریداران دوره جدید چه کسانی هستند؟».


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.