روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
براي د‌‌‌يد‌‌‌ن د‌‌‌وباره د‌‌‌نيايي سرشار از اميد‌‌‌ و عافيت نذر كنيم... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 188063
1399/05/22

براي د‌‌‌يد‌‌‌ن د‌‌‌وباره د‌‌‌نيايي سرشار از اميد‌‌‌ و عافيت نذر كنيم...

خد‌‌‌ايا! ما را ببخش كه بي اعتنا از كنار رنج نگاه ها گذشتيم و د‌‌‌ستان نيازمند‌‌‌ را بي ياور رها كرد‌‌‌يم و شكوفه‌هاي اميد‌‌‌ را با سرد‌‌‌ي قلبمان به پژمرد‌‌‌گي سپرد‌‌‌يم، اما از اين پس عهد‌‌‌ مي بند‌‌‌يم كه هرگز از عطا كرد‌‌‌ن اند‌‌‌ك و ناچيز خود‌‌‌ شرمسار نباشيم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.