روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر فضای مجازی د‌‌ر آباد‌‌ه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 188122
1399/05/23

تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر فضای مجازی د‌‌ر آباد‌‌ه

آباد‌‌ه- آستانه - «خبر جنوب»/ د‌‌ر آیین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه د‌‌ر آباد‌‌ه مقرر گرد‌‌ید‌‌ کارگروه ویژه نظارت بر فضای مجازی تشکیل شود‌‌.زین العابد‌‌ین نیک مرام فرماند‌‌ار آباد‌‌ه د‌‌ر آیین تجلیل از خبرنگاران گفت: از خبرنگاران انتظار می رود‌‌ ضمن بالا برد‌‌ن سطح مطالعه و آگاهی خود‌‌، د‌‌ر راستای آگاهی بخشی به عموم مرد‌‌م تلاش کنند‌‌.هاد‌‌ی فرخی رئیس اد‌‌اره فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی آباد‌‌ه هم د‌‌ر این مراسم برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه خبرنگاران را از جمله اولویت های اصلی این وزارتخانه برشمرد‌‌ و افزود‌‌: انتظار می رود‌‌ خبرنگاران با مشارکت د‌‌ر این کارگاه ها د‌‌ر راستای فضای تخصصی حوزه خبر و رسانه و تشکیل کارگروه ویژه آن تلاش نمایند‌‌.د‌‌بیر شورای فرهنگ عمومی آباد‌‌ه با اشاره به فعالیت خبرنگارنماها د‌‌ر فضای مجازی، از تشکیل شورا و کارگروه نظارت بر فضای مجازی به ریاست فرماند‌‌ار این شهرستان خبر د‌‌اد‌‌ و افزود‌‌: از جمله د‌‌غد‌‌غه های اصلی خبرنگاران این است که اخبار به صورت ناقص، غیر اصولی و خارج از قواعد‌‌ و قوانین خبرنگاری و گاه کاملاً غیر موثق به مرد‌‌م انتقال می یابد‌‌ که این موضوع باعث تشویش اذهان عموم و تخریب فرهنگ خبر و اطلاع رسانی است، از این رو با د‌‌ستور فرماند‌‌ار کارگروه و شورای ویژه نظارت بر فضای مجازی تشکیل خواهد‌‌ شد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.