روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آموزش و پرورش نیازمند پوست اندازی و تقویت روح انقلابی گری است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191977
1399/07/05

آموزش و پرورش نیازمند پوست اندازی و تقویت روح انقلابی گری است

بهمن پگاه راد- «خبرجنوب»/مسئول بسیج فرهنگیان فارس در جمع مدیران کانون های شیراز و شهرهای همجوار تاکید کرد:رسالت پاسدار در قبال آموزش و پرورش راه گشایی و تسهیل گری است.
ناصر جوکار افزود: باید کاری کنیم که مسئولین آموزش و پرورش با فراغ خاطر کارکنند و به نوعی دغدغه آموزش و پرورش را تنها تعلیم و تربیت بدانند.
وی همچنین گفت: اسلحه امروز پاسدار قلم، بیان و قدرت گفتمان سازی پاسدار است و در حوزه نبرد نرم نمی توانیم با اسلحه به سراغ جنگ نرم برویم و اقتضای جنگ نرم ایجاب می کند که با اسلحه نرم مقابله کنیم.
جوکار افزود: ما نه تنها پاسدار نظامیم بلکه پاسدار مبانی نظام هم هستیم و راز ماندگاری سپاه این است که توانسته به خوبی نسبت حیات خود با منافع مردم را برقرار کند.
به گفته این مقام کار در بسیج فرهنگیان، کاری جهادی است ولازم است از تمام توان خود درراستای ایجاد تحول در بسیج فرهنگیان استفاده کرد و نیاز به پوست اندازی در مجموعه آموزش و پرورش و تقویت روح انقلابی گری است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.