روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بیش از هر زمانی نیازمند مدیریت جهادی هستیم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191979
1399/07/05

بیش از هر زمانی نیازمند مدیریت جهادی هستیم

«خبرجنوب»/ نماینده شیراز و زرقان تاکید دارد که مشکلات امروز کشور و مردم با مدیریت جهادی حل می شود و بروکراسی های اداری و کاغذی و پیچیده دیگر چاره گشا نیست.
ابراهیم عزیزی در جمع مردم روستای شوراب و احمد دفاع مقدس را برگرفته از مکتب ایثار و مردانگی و شجاعت دانست و افزود: حرکت در جهت خدمت به مردم ادامه راه دفاع مقدس است.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس ما هیچ وقت به دشمن اعتماد نکردیم اما امروز به دشمن اعتماد می کنند غافل از اینکه این نگاه نمی تواند ایران اسلامی را به جلو ببرد.
وی با بیان اینکه امروز بزرگ ترین مشکل کشور دوری از فرهنگ مدیریت جهادی است، خاطرنشان کرد: دلدادگی به مکتب غرب و وابستگی به بیگانگان مشکلی را حل نمی کند.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.