روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شرایط سخت است اما وظیفه اصلی را نباید فراموش کرد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192066
1399/07/05

شرایط سخت است اما وظیفه اصلی را نباید فراموش کرد

منوچهر اسدی پویا -«خبرجنوب» / شرایط کرونایی موجود در جامعه جهانی روش جدیدی برای زیستن را می‌طلبد. زیرا این ویروس ناشناخته را نمی دانیم تا چه زمانی مهمان جامعه خواهد بود، اما همان‌طور که در تمامی ارکان زندگی باید فعالیت‌ها جریان داشته باشد . ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست .
با احتمال اینکه شاید یکی دو سال درگیر این ویروس باشیم باید برای ادامه فعالیت ها در ورزش چاره‌ای اندیشید. البته در جهان و حتی در اکثر استان‌های کشور فعالیت ها با توجه به شرایط خاص ادامه دارد و در فارس نیز بسیاری از هیات های ورزشی به نام مسابقات مجازی ورزش را فراموش نکردند.
اما از سوی دیگر از گوشه و کنار شنیده می‌شود که در بعضی از رشته ها نه تنها خبری از فعالیت ورزشی هیات نیست بلکه در کار اداری نیز قافیه را به دیگران باخته اند ...
برخی از رشته ها حتی مسابقات کشوری آن ورزش آغاز شده اما دوستانمان در این استان دست روی دست گذاشته اند. در خبرهای همین روزها بود که شنیده شد حتی سهمیه ای از لیگ جوانان فارس در کشور را همسایه جنوبی در صدد انتقال آن برآمده است .
در گوشه‌ای دیگر نیز شنیده می شود شهری برای حضور در لیگ کشور مقدمات کارش را فراهم کرده است اما دست اندرکاران هیات استان به بهانه‌های گوناگون دست از حمایت وهمکاری با او کشیده اند. غیبت ورزش‌های فارس در لیگ های کشور هم دیگر چنان اظهر من الشمس شده که دوستداران ورزش از گفتنش هم خسته شده اند.
چه باید کرد ؟!
مسئولین هیات ها باید بیشتر احساس مسئولیت کنند . هیات هایی که انرژی خود را در این فرصت به دست آمده صرف حذف و اضافات داخلی
کرده اند قدری چشم باز کرده و قافله درحال حرکت ورزش کشور را ببینند.
به بهانه بود و نبود یک نفر در فلان هیات ورزشی، کل فعالیت‌ها را تعطیل کردن بهانه عامه پسندی نیست و فردا روزی قطعاً جوابگوی جامعه ورزش نخواهید بود .کارهای اجرایی ورزش هم مانند میدان ورزش نیاز به توجه و مراقبت دارد. همانطور که یک ورزشکار اگر مدتی را بدون تمرین بدنی بگذراند دیگر نمی تواند قدرتمند در میدان ظاهر شود و قهرمانی خود را تکرار کند. دست روی دست گذاشتن در کارهای اجرایی هم فردای پس از کرونا را قطعاً برای ورزش فارس تاریک خواهد کرد .
ماحصل کلام آنکه در این شرایط کرونایی باید با ویژگی‌های خاص خودش راهی جست و کار را ادامه داد همان طور که باید به دست اندرکاران رشته هایی چون ورزش همگانی ،کاراته،دارت، ورزش های رزمی و.....که در این شرایط کرونایی راهی جسته و در تلاشند باید خسته نباشید گفت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.