روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قتل عام اعضای یک خانواده :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192139
1399/07/06

قتل عام اعضای یک خانواده

جوانی که پدر، مادر، مادر بزرگ و خواهر خود را در مارکهام کشته بود در دادگاه محکوم شد.ماجرای قتل اعضای این خانواده مهاجر توسط کاربران یک پلتفرم بازی آنلاین به پلیس گزارش شده بود.
متهم در این پلتفرم به هم بازی های خود از کاری که کرده بود خبر داده بود. پلیس اجساد را در مراجعه به خانه آن ها در مارکهام کشف کرد.قوانین کانادا برای چنین جرمی حبس ابد بدون امکان تجدید نظر تا ۲۵ سال در نظر می گیرد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.