روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تعیین تکلیف پرونده جنجالی اختلاس در مرکز درمانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 192469
1399/07/09

تعیین تکلیف پرونده جنجالی اختلاس در مرکز درمانی

کارمند یک مرکز درمانی به اتهام اختلاس به زندان و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.به گزارش «خبرجنوب»، به دنبال اعلام گزارشی از سازمان بازرسی استان فارس مبنی بر اختلاس یک کارمند مرکز درمانی در شیراز بلافاصله پرونده ای تشکیل و تحقیقات در این رابطه آغاز شد. در بررسی های انجام شده مشخص شد که این کارمند مرکز درمانی با سند سازی بیش از یک میلیارد تومان اختلاس کرده است. با جمع آوری مدارک و دلایل علیه این کارمند به دستور مقام قضایی وی بازداشت و تحقیقات آغاز شد. در تحقیقات بزه ارتکابی از سوی این کارمند در حالی محرز شد که نامبرده تمام وجوه اختلاس شده را بازگرداند. در نهایت این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. متهم نزد قاضی پرونده نیز به بزه ارتکابی اعتراف کرد. قاضی پرونده با توجه به بازگشت وجوه وی را به 10 سال زندان تعلیقی و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد....

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.