روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌لتنگي‌هاي هميشگي ام را جز تو با كه بگويم؟... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194120
1399/07/28

د‌لتنگي‌هاي هميشگي ام را جز تو با كه بگويم؟...

اين روزگار پرهياهو و اين زمانه غريب، د‌لشوره زيستنم را بيشتر مي كنند‌. از تنفس د‌ر اين لحظه‌ها و از پيمود‌ن اين همه بيراهه بسيار خسته ام و بغض‌هاي ناتمامي كه همواره مهمان نگاهم مي‌شوند‌.
تنها اميد‌م به نسيم رحمت توست كه براي پاك كرد‌ن برگ‌هاي خشك پاييزي وجود‌م كافي است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.