روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شناسایی ٥٢ هزار فرار مالياتي :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194214
1399/07/29

شناسایی ٥٢ هزار فرار مالياتي

زهرا عواطفي نژاد- «خبرجنوب»/ فرمانده انتظامي تهران از برقراري هر سه ثانيه يك تماس با ١١٠خبر داد.سردار حسين رحيمي در مراسم صبحگاه به مناسبت هفته ناجا با اشاره به اين كه هفته نيروي انتظامي فرصتي است كه فعاليت هاي يك سال را به ملت اعلام كنيم، افزود: پليس با قدرت و قاطعيت با مخلان نظم و امنيت برخورد مي كند و تلاش مي كند در زمينه هاي مختلف فعاليت هاي لازم را انجام دهد.وي با اشاره به اين كه پليس اجازه نمي دهد تعداد اندكي، نظم، امنيت و آرامش مردم را برهم بزنند، ادامه داد: در طول شش ماهه اخیر هر سه ثانيه يك تماس با ١١٠ برقرار شده است.فرمانده انتظامي تهران به طرح هاي پليس براي برقراري امنيت اشاره كرد وگفت: اجراي طرح هاي رعد و مبارزه با اراذل و اوباش، طرح كاشف، طرح ظفر و... نمونه اي از طرح های پليس است كه اين طرح ها به جد پيگيري و مستمر اجرا مي شود.سردار رحيمي از كاهش ٢٤ درصدي جرايم خشن خبرداد و بيان كرد: ميزان دستگيري مجرمان خشن طي اين مدت بيش از ١٠٠ درصد افزايش داشته است.وي با اشاره به برخورد بي امان با سارقان توضيح داد: در اين مدت آمار دستگيري ها بيش از ٧٠ درصد افزايش يافته است علاوه بر این پليس فتا تهران بيش از ٨٠ درصد جرايم اينرنتي را كشف كرده است.رئيس پليس تهران در رابطه با اقدامات پليس اقتصادي هم گفت: این پلیس در اين مدت ٥٢ هزار فرار مالياتي را كشف كرده است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.