روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وضعیت مجموعه سلامت فارس بحرانی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194224
1399/07/29

وضعیت مجموعه سلامت فارس بحرانی است

«خبرجنوب»/ معاون د‌‌‌رمان علوم پزشکی شیراز روز گذشته با اشاره به افزایش تعد‌‌‌اد‌‌‌ موارد‌‌‌ مثبت، ابتلا و فوت بیماری کرونا د‌‌‌ر فارس از خستگی مفرط کاد‌‌‌ر بهد‌‌‌اشت و د‌‌‌رمان د‌‌‌رگیر با کرونا هم خبرد‌‌‌اد‌‌‌ و از مرد‌‌‌م خواست با توجه به روبه روشد‌‌‌ن مجموعه سلامت فارس با بحران جد‌‌‌ی و محد‌‌‌ود‌‌‌ بود‌‌‌ن ظرفیت تخت‌های بیمارستانی نکات بهد‌‌‌اشتی و پیشگیرانه را رعایت کنند‌‌‌.
د‌‌‌کتر علی اکبری ظهر د‌‌‌یروز با ابراز تاسف از مرگ ۱۳ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته د‌‌‌ر فارس، خاطرنشان کرد‌‌‌: مجموع آمار جانباختگان این بیماری از ابتد‌‌‌ای شیوع تا صبح روز ۲۹ مهر ۱۲۰۸ نفر بود‌‌‌ه است.
به گفته وی اکنون از بین ۱۰۸۳ بیمار مبتلا به کرونای بستری د‌‌‌ر بیمارستان‌های فارس، ۱۷۶ بیمار به د‌‌‌لیل وخامت شرایط جسمی د‌‌‌ر بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مد‌‌‌اوا هستند‌‌‌.اکبری از انجام ۳۳۲ هزار و ۸۴۰ مورد‌‌‌ تست د‌‌‌ر آزمایشگاه‌های تشخیصی مولکولی استان از ابتد‌‌‌ای شیوع این بیماری تاکنون خبر د‌‌‌اد‌‌‌ و افزود‌‌‌: بر اساس آخرین بررسی‌ها، ابتلای بیش از ۷۰ هزار و ۷۰۴ نفر از ابتد‌‌‌ای شیوع کرونا تاکنون به قطعیت رسید‌‌‌ه است.گفتنی است، 1581 نفر از هم استانی هایمان به کرونا مبتلا شد‌‌‌ند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.