روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
متهم چه گفت؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194349
1399/07/30

متهم چه گفت؟

راز قتل پیرزن تنها فاش شد.به گزارش «خبرجنوب»، چندی قبل پیرزنی در منزلی در یکی از خیابان‌های شیراز به طرز فجیعی به قتل رسید و از همان زمان تحقيقات پليس براي كشف راز اين جنايت شروع شد. بررسي‌ها نشان مي‌دادكه عامل جنايت به راحتی وارداین خانه شده و دست به قتل او زده و پس از جنايت متواري شدهاست.
با اطلاع ماموران از اين حادثه به سرعت تيمي از كارآگاهان به محل اعزام شده و رسيدگي به موضوع را آغاز كردند. با حضور ماموران در محل مشخص شدكه ساعاتي پيش، جریان کشف یک جسددر منزل به ماموران پلیس گزارش شده و ماموران پس از حضور در محل با جسدپیرزنی که در وسط اتاق افتاده روبه رو شده اند.
ماموران كه تحقيقات اوليه خودرا آغاز كرده بودنددر نخستين گام جسدرا به پزشكي قانوني منتقل كردندتا علت اصلي فوت مقتول مشخص شود.
همزمان تيمي از كارآگاهان به بازجويي از خانواده قربانی پرداختند. آنها مردی را عامل اصلي جنايت معرفي كردندو به كارآگاهان گفتند: متهم از مدت ها قبل با قربانی اختلاف داشته ،بنابراين او را کشته و متواري شده است.
با ثبت اظهارات هولناك خانواده قربانی، به سرعت پرونده‌اي با موضوع «قتل عمد» تشكيل شدو براي بررسي در اختيار پليس آگاهي شیراز قرار گرفت و دستگيري قاتل به جريان افتاد.
ماموران كه براي دستگيري متهم به محل وقوع جنايت رفته بودند، متوجه شدندكه تنها مظنون این جنایت پس از ارتكاب به قتل از محل متواري شده است.
تحقيقات ميداني پليس از اهالي محل نيز تاييدكردكه تنها یک نفر می توانددر این جنایت نقش داشته باشد.
سرانجام پس از انجام اقدامات پليسي و ردزني‌هاي محل هاي رفت و آمدقاتل، او در يكي از محله‌هاي شیراز در اقدامي ضربتي شناسايي ودستگير شد.
با انتقال متهم به پليس آگاهي روندبازجويي آغاز شدكه او در تحقيقات اوليه منکر ارتکاب جنایت شد. وی در حالی در تمامی تحقیقات منکر این جنایت شدکه سرنخ های به دست آمده حکایت از نقش او در جنایت داشت.از این رو برای وی قرار بازداشت موقت صادر شد.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.