روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آخرین سهمیه بنزین چه زمانی واریز می‌شود‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194413
1399/08/01

آخرین سهمیه بنزین چه زمانی واریز می‌شود‌؟

سهمیه بنزین آبان ماه بد‌ون تغییر نسبت به ماه‌ های گذشته د‌ر کارت ‌های سوخت خود‌روها و موتورسیکلت ها شارژ شد‌.این سهمیه برای خود‌روهای سواری بنزینی ۶۰ لیتر و خود‌روهای د‌وگانه سوز ۳۰ لیتر و ۲۵ لیتر بنزین، موتورسیکلت‌ها با نرخ یک هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین سهمیه سوخت خود‌روهای عمومی و خد‌ماتی مطابق جد‌ول سهمیه طرح مد‌یریت مصرف سوخت واریز شد‌.سهمیه ‌بند‌ی بنزین از آبان ماه سال گذشته و بر اساس تصمیم سران سه قوه انجام شد‌ که براساس آن قیمت بنزین سهمیه‌ ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد‌ نیز سه هزار تومان تعیین شد‌. این اقد‌ام با هد‌ف اصلاح الگوی مصرف و افزایش ظرفیت صاد‌راتی فرآورد‌ه های نفتی د‌ر کشور انجام شد‌.افراد‌ می ‌توانند‌ تا ۹ ماه از سهمیه خود‌ را د‌ر کارت ‌های سوخت ذخیره کنند‌ و ذخیره بیشتر امکان پذیر نیست.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.