روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
داماد، پدر زن را هنگام طلاق همسر دومش، کشت ! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194582
1399/08/04

داماد، پدر زن را هنگام طلاق همسر دومش، کشت !

روزبیست و هشتم مهر در بولوار طبرسی مشهد، مرد 62 ساله ای به قصد انجام مقدمات قضائی برای طلاق همسر دومش وارد یکی از دفاتر خدمات قضائی شد.
همزمان، همسر پیرمرد به همراه داماد 30 ساله اش وارد دفتر شد که این موضوع مورد اعتراض پیرمرد قرار گرفت. او مدعی بود که چرا دامادش وارد این ماجرا شده است به همین دلیل به درگیری لفظی با داماد جوان پرداخت اما در همین هنگام، داماد جوان، پدرزن را هل داد که او از پشت سر روی سنگفرش دفتر خدمات قضائی افتاد و دچار ضربه مغزی شد.پیرمرد که بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شده بود به کما رفت و چندین ساعت بعد نیز جان سپرد.
به دنبال گزارش این حادثه، قاضی ویژه قتل عمد، داماد جوان را با ارشاد و نصایح تلفنی به میدان شهید فهمیده مشهد کشاند و به این ترتیب این متهم به قتل دستگیر شد و بازجویی از وی ادامه یافت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.