روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جرم جعل کارت پایان خدمت چیست؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194628
1399/08/05

جرم جعل کارت پایان خدمت چیست؟

جعل در تمام اسناد ممکن است رخ دهد و هر فردی که سندی را جعل کند مجرم به حساب می‌آید. جعل سند ممکن است در کارت پایان خدمت هم انجام شود یعنی فردی کارت پایان خدمت خود را جعل کند و به گونه ‌ای نشان دهد که انگار خدمت سربازی را انجام داده در حالیکه او اصلا به سربازی نرفته و معافیت نداشته و تنها کارت پایان خدمت را جعل کرده است.گاهی اوقات افراد برای دریافت معافیت گواهی پزشکی را جعل می‌کنند بر این اساس اگر جعل کننده خود فرد یا جاعل باشد مجازات آنان به این صورت که اگر هر کس شخصاً برای معافیت خود از خدمت اقدام به جعل کند یا توسط شخص دیگری برای فرار از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.اگر پزشک یا طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی دهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود.
لازم به ذکر است که اگر پزشک برای دادن مدرک خلاف واقع از فرد وجه یا پولی گرفته باشد باید آن مال را به عنوان جریمه پرداخت کند و هم به مجازات جعل کننده و هم مجازات رشوه گیرنده محکوم می‌شود.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.